Noi doctori la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași: S-au susținut patru teze de doctorat din domeniile Teologie Sistematică și Teologie Istorică

Arhiepiscopia Iașilor Septembrie 28, 2022   Autor: Flavius Popa

Prima susținere a lucrării de doctorat, cu titlul „Modele de educație religioasă în Uniunea Europeană. Aspecte relevante pentru înțelegerea misiunii Bisericii”, a fost prezentată în sala „Profesori” de către drd. Roxana-Maria Obreja, profesoară de religie ortodoxă. Coordonatorul științific al tezei de doctorat a fost pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru de la Facultatea de Teologie din Iași, iar din comisia de examinare au făcut parte pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, președintele comisiei, pr. prof. univ. dr. David Pestroiu de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, prof. univ. dr. Vasile Timiș de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca și pr. conf. univ. dr. Dan Sandu de la facultatea de teologie ieșeană.

Mi-am propus ca, în lumina în lumina teologiei creștine, să prezint cronologic și obiectiv modelele de educație religioasă, pași importanți pentru implementarea, menținerea și promovarea orei de religie, precum și statutul educației religioase în statele membre ale Uniunii Europene.

Organizarea educației religioase în învățământul european se realizează prin prisma unei culturi a educației ce își îndreaptă atenția către modelarea minții copiilor prin oferirea unui set de instrumente. Viziunea asupra educației impune un context școlar, provocări, schimbări care și-au pus amprenta asupra educației religioase. Din perspectiva ortodoxă a creștinismului, cea mai mare misiune pe care Biserica și ora de religia o pot face este aceea de a-l ajuta pe om să înțeleagă sensul adânc al trăirii după voia lui Dumnezeu.

Prin educarea copiilor în spiritul valorilor creștine, se realizează coordonata misionară a Bisericii, scopul actului didactic educativ este acela ca adolescenții să primească educație complexă și completă, să fie formați nu doar din punct de vedere profesional, ci și spiritual, a declarat dr. Roxana-Maria Obreja.

Cea de-a doua ședință publică s-a desfășurat în „Sala Coloanelor”, fiind susținută de către pr. Cristin Ioan Loghin, care a avut ca temă de cercetare „Mărturisirea dreptei credințe reflectată în documentele Mitropoliei Moldovei față de prozelitismul cultelor neoprotestante în prima jumătate a secolului al XX-lea”. Îndrumătorul lucrării științifice a fost pr. prof. Gheorghe Petraru, iar comisia a fost formată din pr. prof. univ. dr. Ioan C. Teșu de la Facultatea de Teologie din Iași, pr. prof. David Pestroiu, pr. prof. Ion Vicoan și conf. dr. arhid. Gelu Călina de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Cea de-a treia manifestare academică a fost susținută în „Sala Profesori” de către drd. Lucian Corduneanu, care a prezentat teza de doctorat cu titlul „Gurie Grosu – primul mitropolit al Basarabiei revenită la Patria Mamă”. Lucrarea a fost coordonată de părintele decan Ion Vicovan, iar comisia prezentă la ședința publică a fost formată din pr. prof. Gheorghe Popa de la facultatea ieșeană de teologie, prof. univ. dr. Paul Brusanowschi de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Ioan Moldoveanu, decanul Facultății de Teologie din București, și conf. univ. dr. Nelu Cristian Ploscaru de la UAIC.

În cadrul susținerii tezei, am încercat să prezint activitatea marelui cleric basarabean în contextul evenimentelor de la începutul secolului al XX-lea până în anul 1943, implicarea sa în obținerea drepturilor pentru poporul său, informații referitoare la exilul său în Rusia, aderarea la Mișcarea Națională dintre Prut și Nistru după căderea regimului țarist, precum și susținerea Unirii Basarabiei cu România. Pentru mine, susținerea tezei de doctorat a însemnat încununarea unui efort uriaș de cercetare, documentare, analiză și verificare a numeroase surse bibliografice, în care am prezentat detaliat biografia unuia dintre cei mai importanți ierarhi din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Îmi exprim speranța ca această teză va conduce la o mai bună cunoaștere a vieții sociale, politice și bisericești din Basarabia, punând la dispoziția cititorilor și cercetătorilor noi informații și perspective asupra istoriei românilor dintre Prut și Nistru, a afirmat dr. Lucian Corduneanu.

Ultima susținere publică a fost ținută de către drd. Diogene Mihăilă, care a prezentat lucrarea „Relația de comuniune a omului cu Dumnezeu în teologia Sfinților Siluan Athonitul și Sofronie de la Essex”. Îndrumătorul științific a fost pr. prof. Ioan C. Teșu, iar comisia de doctorat a fost formată din pr. prof. univ. dr. Petre Semen de la Facultate de Teologie din Iași, pr. prof. univ. dr.  Ștefan Iloaie de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea de la Universitatea din București și pr. conf. univ. dr. Adrian-Lucian Dinu de la facultatea ieșeană.

Lucrarea de față se dorește a fi o prelungire pentru epoca noastră a mărturiei Sfinților Siluan și Sofronie,  că Dumnezeu cheamă la mântuire pe tot omul,  din orice timp și spațiu, oferind drept leac împotriva deznădejdii harul cel necreat, ca temelie neclătinată a vieții veșnice,  în  comuniunea de iubire a Preasfintei Treimi, ne-a mărturisit la final dr. Diogene Mihăilă.

La finalul zilei, după citirea referatelor de către membrii comisiilor și după întrebările venite din partea celor prezenți, cei patru candidați au depus jurământului de credință în paraclisul cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din facultate, și au primit titlul de Doctor în Teologie. Cei care vor să consulte lucrările științifice prezentate ieri, o pot face prin accesarea lor la Biblioteca „Dumitru Stăniloae”.

Joi, 29 septembrie, în cadrul Facultății de Teologie din Iași vor mai fi susținute încă patru teze în vedere obținerii titlului de doctor.

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri